Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

"Projektor-wolontariat studencki"


„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W ramach programu studenci docierają do dzieci i młodzieży z małych miejscowości przekazując im wiedzę, ale także pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do dalszego rozwoju i nauki. Program PROJEKTOR w unikatowy sposób łączy dziecięcą chęć uczenia się i poznawania świata ze studenckim zaangażowaniem. Dzięki tej społeczności lokalne wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniami, czerpią inspirację i nawiązują kontakty.

Nowy rok szkolny - czy dni wolne od zajęć są także wolne od pracy dla nauczycieli?

Dni wolne od pracy dla pracowników określają przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ponadto w przypadku nauczycieli dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone zostały w przepisach prawa oświatowego (14 październik - art. 74 KN)). W szkołach uprawnienie do określenia takich dni w danym roku szkolnym uzyskał dyrektor szkoły (§5 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r.).

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tęcza" pt "Barwy i cienie"

-rysunek format A4 lub A3 dowolna technika    
-praca malarska A4 lub A3
-zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolny format

więcej informacji u Pani Bożeny Baranowskiej

termin zgłoszenia do 4 października
19.09.2011

Deklaracje do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012

Prosimy o pobranie, wydrukowanie i wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2011/2012.

Deklaracje do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 na  stonie OKE w Krakowie

Termin składania deklaracji mija 30 września 2011r.

Osoby posiadające opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprawie dostosowania warunków
i formy przeprowadzania egzaminu... (dysleksję rozwojową) proszone są o dostarczenie w/w opinii wraz z wnioskiem o dostosowaniu warunków egzaminu wraz z wypełnioną deklaracją.

15.09.2011

art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało prezentowane poniżej stanowisko w sprawie sposobu wykonania tego przepisu. Podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy bowiem do kompetencji dyrektora szkoły.

« poprzednia 1 2310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320344 345 następna »