Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKOPLANETA 2011-2012

Zainteresowanych uczniów zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Eko-Planeta" jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" w Warszawie. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony środowiska Szkoły Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012


Prosimy o zapoznanie się zainteresowanych uczniów z informacjami na temat stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2011/2012
29.09.2011

Głosujcie na nas codziennie w konkursie Polski Internet!

Nasza strona WWW bierze udział w II edycji konkursu "Polski Internet" w kategorii "Szkoły ponadgimnazjalne". Każda osoba może 1 raz dziennie oddać głos na stronę internetową w każdej kategorii (etap ten trwa od 5 do 30 września). Głosując masz szansę wylosowania atrakcyjnych nagród (m.in. notebooki, sprzęt komputerowy). Jeśli robisz to codziennie zwiększasz swoją szansę na nagrodę. Zagłosuj na nas!
25.09.2011

Komunikat

W dniu 23 września dobędą się następujące spotkania:

  • godz 14:30 - 15:00 - uczestniczą uczniowie klas II i III - podsumowanie projektu "W drodze do kariery - Szanse na lepszą przyszłość".
  • godz 16:00 - spotkanie rodziców uczniów klas II i III
  • godz 16:45 - 17:00 - podsumowanie projektu z udziałem rad klasowych oraz przedstawicieli klas do Rady Rodziców
  • godz 17:00 - zebranie Rady Rodziców
21.09.2011

"Projektor-wolontariat studencki"


„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W ramach programu studenci docierają do dzieci i młodzieży z małych miejscowości przekazując im wiedzę, ale także pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do dalszego rozwoju i nauki. Program PROJEKTOR w unikatowy sposób łączy dziecięcą chęć uczenia się i poznawania świata ze studenckim zaangażowaniem. Dzięki tej społeczności lokalne wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniami, czerpią inspirację i nawiązują kontakty.

Nowy rok szkolny - czy dni wolne od zajęć są także wolne od pracy dla nauczycieli?

Dni wolne od pracy dla pracowników określają przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ponadto w przypadku nauczycieli dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone zostały w przepisach prawa oświatowego (14 październik - art. 74 KN)). W szkołach uprawnienie do określenia takich dni w danym roku szkolnym uzyskał dyrektor szkoły (§5 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r.).

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tęcza" pt "Barwy i cienie"

-rysunek format A4 lub A3 dowolna technika    
-praca malarska A4 lub A3
-zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolny format

więcej informacji u Pani Bożeny Baranowskiej

termin zgłoszenia do 4 października
19.09.2011

Deklaracje do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012

Prosimy o pobranie, wydrukowanie i wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2011/2012.

Deklaracje do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 na  stonie OKE w Krakowie

Termin składania deklaracji mija 30 września 2011r.

Osoby posiadające opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprawie dostosowania warunków
i formy przeprowadzania egzaminu... (dysleksję rozwojową) proszone są o dostarczenie w/w opinii wraz z wnioskiem o dostosowaniu warunków egzaminu wraz z wypełnioną deklaracją.

15.09.2011

art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało prezentowane poniżej stanowisko w sprawie sposobu wykonania tego przepisu. Podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy bowiem do kompetencji dyrektora szkoły.

Sprzątanie Świata 2011

W dniach 17 i 18 września na całym świecie obchodzimy akcje Sprzątanie Świata pod hasłem "Lasy to życie, chrońmy je".
Z tej okazji 15 września klasa 1C będzie sprzątać rezerwat Wielki Las, a 19 września odbędzie się sprzątanie terenu wokół szkoły. Uczniowie pod opieką pań profesor Agaty Zobro i Doroty Skury na lekcjach wychowania fizycznego uporządkują teren wokół szkoły.
14.09.2011

Ogłoszenie dla maturzystów

Prosimy o zapoznanie się z komunikatami Dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000_12_Komunikaty/dostosowanie_matury_12.pdf oraz harmonogramem egzaminu maturalnego w 2012 roku http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000000_Matura_2012/harmonogram_egzam_25_08_11.pdf

Informacja dostępna również na tablicy ogłoszeń na I piętrze.
13.09.2011

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Mat"

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Mat" odbędzie się 11 I 2012r. w LO w Strzyżowie.
Wszelkie informacje na temat konkursu oraz jego regulamin znajduje się na stronie internetowej: http://www.mat.edu.pl/.
Zgłoszenia do tego konkursu przyjmują nauczyciele matematyki do 30 XI 2011r.
06.09.2011

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Alfik Matematyczny"

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Alfik Matematyczny" odbędzie się 23 XI 2011r. w LO w Strzyżowie. Wszelkie informacje na temat konkursu oraz jego regulamin znajduje się na stronie internetowej: http://www.mat.edu.pl/.
Zgłoszenia do tego konkursu przyjmują nauczyciele matematyki do 7 X 2011r.
06.09.2011

II Ogólnopolska Olimpiada Logiczno - Matematyczna

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logiczno-Matematycznej organizowanej pod patronatem MEN. Wszelkie informacje na temat olimpiady oraz jej regulamin znajduje się na stronie internetowej: http://olimpiadamatematyczna.pl/
06.09.2011

Oddaj swój głos!

Uczennica naszej szkoły Katarzyna Kozdraś z klasy IIE bierze udział w konkursie malarskim "Podkarpacie dla Europy" organizowanym przez Fundację Podkarpacka Akademia Rozwoju.

Do 5. września trwa głosowanie na wybrane prace malarskie za pośrednictwem strony internetowej Fundacji. 6 prac które zdobędą największą liczbę głosów od internautów dołączy do pozostałych 6, które wcześniej zostały wybrane przez jury. Autorzy 12 dzieł, o których mowa, będą uroczyście nagrodzeni na pierwszej Podkarpackiej Gali Młodych Artystów, a ich prace zostaną przeznaczone na wystawę pokonkursową.

Wesprzyjmy Kasię oddając na nią jeden głos, ale oczywiście każdy ma prawo wyboru innej pracy. Pamiętajmy jednak o naszej Strzyżowiance, która jako jedyna z naszego miasta wzięła udział w tym konkursie.
Oddaj swój głos!
02.09.2011