Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

"Projektor-wolontariat studencki"


„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W ramach programu studenci docierają do dzieci i młodzieży z małych miejscowości przekazując im wiedzę, ale także pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do dalszego rozwoju i nauki. Program PROJEKTOR w unikatowy sposób łączy dziecięcą chęć uczenia się i poznawania świata ze studenckim zaangażowaniem. Dzięki tej społeczności lokalne wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniami, czerpią inspirację i nawiązują kontakty.
Projekty edukacyjne są prowadzone w czasie wolnym od zajęć, w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie. W trakcie roku szkolnego grupy studentów realizują projekty systematyczne. W czasie trzech dwugodzinnych wizyt w szkole wolontariusze realizują spójny scenariusz zajęć z tą samą grupą uczniów. Projekt systematyczny trwa od 2 do 6 tygodni. Projekty wakacyjne i feryjne obejmują co najmniej 5 spotkań, zawierających nie mniej niż 5 godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia. Zarówno projekty systematyczne, jak i projekty wakacyjne i feryjne prowadzone są przez grupy od 2 do 3 wolontariuszy.

Powstała również sieć partnerów instytucjonalnych – wśród nich szkoły wyższe, samorządy, media – wspierająca „PROJEKTOR - wolontariat studencki”. Obecnie należy do niej ponad 40 instytucji, wśród nich m.in. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (będąca partnerem strategicznym), Fundacja Orange, Microsoft, PGNiG SA, Ministerstwo Skarbu Państwa, IBM, Euro<26. Program objęła Honorowym Patronatem Minister Edukacji Narodowej.

„Własność=Jasność”

    Projekt „Własność=Jasność” przeprowadzony został w naszym LO w dniach 12-15 września. Współautorem projektów jest Ministerstwo Skarbu Państwa. Prowadzącymi byli studenci II roku Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego - wolontariusze Programu „Projektor – wolontariat studencki” - Dawid Szczepankiewicz i Robert Czepiel. W lipcu br. ukończyli 3-dniowe szkolenie w Warszawie przeprowadzone przez specjalistów z zakresu prywatyzacji. Celem projektu było zapoznanie młodzieży Liceum Ogólnokształcącego i społeczności lokalnej z tematyką własności, prywatyzacji, giełdy, akcjonariatu obywatelskiego. Studenci prowadzący te zajęcia, posługiwali się materiałami przygotowanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa na stronie internetowej www.prywatyzacjadlaludzi.pl . Sposób przeprowadzania zajęć był ich własnym pomysłem. Licealiści uczestniczyli w dyskusjach o prywatyzacji i giełdzie, śledzili prezentacje multimedialne, a także oglądali śmieszne, ale przepełnione treścią kreskówki.

    Ostatniego dnia odbyło się uroczyste podsumowanie projektu w Auli LO. Podczas podsumowania klasy rywalizowały między sobą w konkursie wiedzy z zakresu tematyki projektu. Główną nagrodą w konkursie było zaproszenie na wycieczkę do Sejmu RP i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. I miejsce zajęła klasa II F, II miejsce klasa II B, a III miejsce klasa I E. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali upominki.
"Projektor-wolontariat studencki"
20.09.2011