LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Ku pamięci tych, którzy odeszli…

W dniu 29 października 2019 r., z okazji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych oraz Święta Zmarłych, uczniowie klasy ICp i ICg wraz z ks. Karolem Hadamem i p. Joanną Wnęk wybrali się na cmentarze komunalne w naszym mieście. Uczniowie z opiekunami odwiedzili zapomniane już w większości groby nauczycieli, którzy uczyli w naszej szkole. Zapalone znicze, które stawiane były na ich mogiłach to wyraz naszej pamięci, szacunku i wdzięczności za trud, jaki za życia wkładali w edukację ówczesnych pokoleń uczniów.
Niezależnie od tego, jaki jest nasz stosunek do religii, warto dobrze wykorzystać zbliżający się czas zadumy i refleksji nad życiem i śmiercią. Wyciszenie się, zatrzymanie na chwilę i wspomnienie bliskich, których już z nami nie ma jest niezwykle potrzebne. Zapalając znicz na grobach bliskich myślimy, jakie było ich życie, ile dobra po sobie zostawili. Tego typu akcje przeprowadzane wśród społeczności szkolnej to dla młodzieży wspaniała lekcja szacunku dla zmarłych i wdzięcznej pamięci o nich.
Karol Hadam
30.10.2019