LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Ku pamięci tych, którzy odeszli…