Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zajęcia terenowe w Rezerwacie „Góra Chełm” z profesorem Oklejewiczem

W drodze do certyfikatu Zielonej Flagi


16 czerwca br. uczniowie klas 2c i 2d wybrali się na zajęcia terenowe z biologii do Rezerwatu „Góra Chełm”. Celem wyprawy było zapoznanie uczniów z przedstawicielami flory i fauny w warunkach naturalnych oraz uświadomienie o zagrożeniach bioróżnorodności. Takie „zielone lekcje” są świetną okazją do bezpośredniego kontaktu z przyrodą i dają możliwość innego, praktycznego i namacalnego (dosłownie), spojrzenia na naukę. Tym razem naszymi przewodnikami byli: dr hab. prof. Krzysztof Oklejewicz - specjalista w dziedzinie botaniki, na codzień wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz nasze panie od biologii.
Rezerwat „Góra Chełm” o powierzchni 155,25ha leży na terenie Czarnorzecko -Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Powstał w 1996r. w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych enklawy lasów bukowych porastających „Górę Chełm” oraz wspaniałych zespołów źródliskowych. W rezerwacie występuje wiele ciekawych, w tym chronionych i rzadkich w skali regionalnej roślin, np. wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, skrzyp olbrzymi, tojad mocny, listera jajowata, gnieźnik leśny i inne. Również wiele gatunków zwierząt znajduje tu odpowiednie warunki do życia, np. dziki, sarny, borsuki, jastrzębie, krogulce, sowy uszate i grubodzioby oraz kumaki górskie. Na szczycie Góry Chełm stoi zabytkowa kapliczka, z którą wiąże się wiele ciekawych legend.
Podczas zajęć, oprócz pracy z atlasami i kluczami do rozpoznawania roślin, mieliśmy okazję zaobserwowania w terenie jak obniżanie poziomu wód gruntowych wskutek intensywnej antropopresji, negatywnie wpływa na bioróżnorodność. Wyrazem tego są m.in. zmiany różnorodności ekosystemowej i gatunkowej wśród roślinności - rośliny mniej odporne na niedobór wody zanikają, a na ich miejsce wstępują kenofity, w tym ekspansywne gatunki inwazyjne. Tak oto tematyka naszego projektu realizowanego w ramach programu Eco-Schools znowu się pojawiła w naszych działaniach.
A przy okazji polecamy wszystkim odwiedzenie Rezerwatu i okolic-może podczas tegorocznych wakacyjnych wędrówek? Naprawdę warto.
Eko-komitet
19.06.2017