Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

XII Powszechny Internetowy Konkurs Matematyczny

Do finału XII Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego zostało zakwalifikowanych dwóch uczniów naszej szkoły: Mariusz Kosiński (3B), Damian Ratajczak (3A).
Konkurs ten o zasięgu ogólnopolskim jest organizowany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Należy nadmienić, że wymienieni uczniowie od października 2010r by zakwalifikować się do finału musieli przejść przez sześć etapów tego konkursu, w których organizatorzy sprawdzają wiedzę i umiejętności matematyczne wykraczające w znaczny sposób poza program matematyki na poziomie rozszerzonym, który obowiązuje obecnie w szkole średniej.
Finał konkursu odbędzie się 9.04.2011r w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Uczniom oraz nauczycielowi mgr Jerzemu Moskalowi życzymy sukcesów.
06.04.2011