Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zaproszenie na warsztaty "MAKE LOVE, NOT WAR" - część druga

Młodzieżowy Klub Miłośników Kultury
zaprasza zainteresowaną młodzież na warsztaty:
Kultura młodzieżowa lat 60. i 70. XX w w Stanach Zjednoczonych, Europie i Polsce.
Spotykamy się 26 marca (sobota) o godzinie 10:30 sala A5
Zapraszamy

20.03.2011