Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Warsztaty laboratoryjne na Wydziale

Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego


W dniu 20 grudnia 2014 roku 32 - osobowa grupa uczniów z klas IIIc, IIc i IId wzięła dział w pierwszych zajęciach rozpoczynających cykl zjazdów w ramach podpisanej umowy o współpracy między Uniwersytetem Rzeszowskim i naszym Liceum. Celem tej współpracy jest objęcie patronatem przez Wydział Biologiczno- Rolniczy Uniwersytetu uczniów klas o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym. Pracownicy naukowo- dydaktyczni Uniwersytetu zaproponowali przeprowadzenie na Wydziale Biologiczno- Rolniczym ćwiczeń i konultacji dla uczniów. Będą to laboratoria z biologii komórki, biochemii, zoologii bezkręgowców i kręgowców, botaniki, bioklimatologii, ekologii wód i paleonotologii. Bogata oferta zajęć przedstawiona przez Uniwersytet obejmuje 24 godz. lekcyjne - w tym 8 godz. wykładów i 16 godz. warsztatów w laboratoriach.
W sobotni poranek, mimo iż teoretycznie mieliśmy już ferie świąteczne, wszyscy stawili się na miejsce zbiórki- może nieco zaspani, ale zdeterminowani do zdobywania wiedzy. Nad naszą eskapadą pieczę sprawowała pani profesor K. Ossowska. Pierwsze zajęcia rozpoczęły dwie godziny wykładów. Prelegentami byli dr Mateusz Mołoń i dr Renata Zadrąg- Tęcza- specjaliści
w dziedzinie biologii komórki. Była to dla nas pewna forma powtórzenia materiału z budowy komórek oraz procesów w nich zachodzących. Niektórzy
na pewno doskonale zapamiętali czym są telomery . Być może wiedza ta przyda się czasie majowego egzaminu. Częśc z nas- zwłaszcza tegoroczni maturzyści brała czynny udział w dyskusji i wyciąganiu wniosków podczas wykładu. Dowiedzieliśmy się też o różnych metodach obserwacji mikroskopowych. Po wprowadzeniu historycznym mieliśmy okazję poznać zasadę działania takich metod, jak chociażby kontrast Nomarskiego czy barwnie fluorescencyjne komórek. Metody te wykorzystaliśmy później w trakcie części praktycznej zajęć – ćwiczeń, które odbywaliśmy w nowoczesnych laboratoriach Uniwersytetu. Oprócz ciekawych doświadczeń związanych
z mikroskopowaniem, mieliśmy okazję wykonać kilka eksperymentów
z zakresu biochemii m.in. wykrywanie cukrów prostych w zawiesinie drożdży czy sprawdzanie aktywności katalazy w ekstraktach z warzyw i owoców. Praca
w czteroosobowych zespołach, mimo niewielkich rozbieżności zdań, przebiegała sprawnie i w wesołej atmosferze, tak jak cały wyjazd. Natomiast sale wykładowe oraz nowoczesne laboratoria i specjalistyczny sprzęt sprawiły, że przez chwilę poczuliśmy się jak prawdziwi studenci( zwłaszcza, że część
z uczestników nie zjadła śniadania ).
Wysoki poziom merytoryczny i cekawy sposób prowadzenia zajęć sprawiły, że do Strzyżowa wróciliśmy bardzo zadowoleni z tego “żywego” spotkania z biologią. Już dziś czekamy niecerpliwie na kolejne zajęcia.


fot. Szymon Ossowski
Gabriela Klecha 2c
16.01.2015