Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

"Fizyka da się lubić" - wyniki finału

W ogólnopolskim konkursie "Fizyka da się lubić" Monika Nowicka z klasy III B uzyskała tytuł Finalistki.
Organizatorzy konkursu to : Polskie Towarzystwo Fizyczne i Uniwersytet Łódzki.
M.Rybczyk
28.04.2014