Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zaproszenie na warsztaty

MAKE LOVE, NOT WAR

Młodzieżowy Klub Miłośników Kultury
zaprasza zainteresowaną młodzież na warsztaty:
Kultura młodzieżowa lat 60. i 70. XX w w Stanach Zjednoczonych, Europie i Polsce.
Spotykamy się 12 marca (sobota) o godzinie 10:30 
Aula Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie
Zapraszamy

Bożena Baranowska, Barbara Leśniak
25.02.2011