Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

EduSalon. Maturzyści uczestnikami VIII Podkarpackich Targów Edukacyjnych.

W dniach 30 i 31 stycznia 2013 roku uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie uczestniczyli w VIII Podkarpackich Targach Edukacyjnych. Targi odbywały się w Hali PODPROMIE w Rzeszowie. Uczniowie mieli okazję bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami uczelni wyższych, szkół policealnych, instytucji rynku edukacyjnego i pracy. W tym roku w Podkarpackich Targach Edukacyjnych wzięło udział ok. 100 Wystawców. Były to renomowane uczelnie wyższe z całego kraju oraz z zagranicy, szkoły doskonalenia zawodowego, wydawcy edukacyjni, internetowe portale edukacyjne, itp. Targom towarzyszyły atrakcje i imprezy towarzyszące m.in. prezentacje, warsztaty dotyczące przygotowania do egzaminu maturalnego, porady psychologów, kiermasz książek.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli również w seansie filmowym specjalnie przygotowanym dla nich przez kino Helios.
Regina Pelczar
05.02.2013