Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Wykład na temat próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Zapraszamy do obejrzenia wykładu kierownika Pracowni Matur OKE w Krakowie na temat próbnego egzaminu maturalnego z matematyki. Załączamy również krótką prezentację informującą o innych wykładach - www.oke.krakow.pl
Zofia Zając - wicedyrektor
16.12.2010