Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Miłośnicy poezji...

Członkowie Koła Młodych Poetów informują miłośników poezji, że w bibliotece szkolnej znajduje się już najnowszy, 15 tomik wierszy uczniów Nasej Szkoły. W tomiku zostały wydrukowane najciekawsze próby poetyckie uczennic z II i III klasy LO.
E.Pacana
04.06.2012