Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Informacja dla absolwentów z lat poprzednich zdających egzamin maturalny

Informujemy, że szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2012 jest umieszczony na szkolnej tablicy ogłoszeń na I piętrze budynku "A".
Terminy egzaminów pisemnych dostępne na stronach OKE Kraków.
Sekretariat
23.04.2012