Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Konkurs literacko-plastyczny

Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego i  Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego 8 lutego 2011 ogłasza konkurs literacko-plastyczny na utwór wierszowany oraz plakat ukazujący zalety Internetu.
Utwory literackie powinny być oryginalne nie zawierające sloganów gotowych zawartych na stronach internetowych.
Prace plastyczne powinny być odzwierciedleniem własnych pomysłów.

W konkursie przewidujemy nagrody, dyplomy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do składania prac konkursowych w terminie do 21 lutego 2011r. w bibliotece szkolnej.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 28 lutego 2011 w bibliotece szkolnej
Zapraszamy do udziału!
D. Skura
15.02.2011