Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Bieg na orientację

W śnieżny poniedziałek 5 grudnia 2010 roku został przeprowadzony w Naszej Szkole finał cyklicznych zawodów pod nazwą „BIEG NA ORIENTACJĘ”.

Rywalizacja rozpoczęła się w drugiej dekadzie listopada, gdy reprezentanci poszczególnych drużyn przystąpili do pierwszego etapu zawodów, którym był test. Pytania testowe dotyczyły wiedzy ze znajomości okolic Strzyżowa i przedmiotu „przysposobienie obronne” . Test zawierał 30 pytań otwartych i zamkniętych. Za poprawną odpowiedź na pytanie zawodnik uzyskiwał 3 punkty razem było do zdobycia 90 pkt.

Drugim etapem rywalizacji były zawody strzeleckie. Zawodnicy oddawali 3 próbne strzały i 5 strzałów ocenianych z karabinka pneumatycznego. W tej konkurencji zawodnik reprezentujący drużynę mógł zdobyć 50 pkt.

Ostatnią konkurencją był bieg terenowy. Start miał miejsce przy Kaplicy MB Bolesnej górującej nad Strzyżowem. Trasa biegła w kierunku pola biwakowego powyżej Kapliczki. Następnie w kierunku wyciągu narciarskiego i fragmentem ścieżki dydaktycznej. Meta została usytuowana na polu biwakowym obok leśniczówki w miejscowości Łętownia. Drużyny składające się z trójki zawodników (co najmniej jedna uczennica w składzie) startowały w 7 minutowych odstępach czasowych. W biegu wystartowało się 14 drużyn. Drużyny na trasie biegu musiały odnaleźć 6 punktów kontrolnych na których wykonywano po 1 zadaniu sprawnościowym, punktowanym 10 punktami oraz rozwiązywały 2 zadania teoretyczne punktowane po 5 punktów za każde zadanie. Razem można było uzyskać 120 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w trzech konkurencjach 260

Zawodnicy po ukończeniu biegu otrzymali na mecie ciepły napój i gorący posiłek, który spożyli przy wspólnym ognisku wraz z obsługą zawodów.

W dniu następnym 6.12.2010 podczas długiej przerwy odbyło się ogłoszenie wynikówrozdanie nagród. Wszyscy uczestnicy rywalizacji otrzymali symboliczne nagrody. Pierwsze sześć drużyn otrzymało pamiątkowe dyplomy podpisane przez Pana Dyrektora i nagrody rzeczowe. Nagrody zostały zebrane dzięki aktywności uczniów którzy pomagali w organizacji zawodów. Były to dary od licznych sponsorów.

Trasa i regulamin biegu, zadania teoretyczne i sprawnościowe zostały przygotowane przez organizatorów. Organizatorzy oceniali wykonanie zadań przez poszczególne drużyny. Nauczyciel przysposobienia obronnego Andrzej Lenart nadzorował koordynował wszystkie czynności i wspierał uczniów przy rozwiązywaniu licznych problemów organizacyjnych
13.12.2010