Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Poczytaj mi, przyjacielu

Poczytaj mi, przyjacielu to program, w ramach którego uczniowie czytają książki najmłodszym.

W ramach programu młodzi ludzie przygotowują spotkania czytelnicze dla przedszkolaków, młodszych kolegów i koleżanek ze szkolnych świetlic, szpitali. Wspólne czytanie książek przygodowych, wierszy, bajek, baśni to nie wszystko! Po lekturze uczestnicy razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne...
Częstość i tematyka spotkań zależą tylko od Was!

Dzięki uczestnictwu w programie młodzi ludzie mają okazję, często po raz pierwszy, zetknąć się z wolontariatem, kontakt z młodszymi uczy ich budowania więzi, a publiczne wystąpienia pozwalają zyskać więcej pewności siebie.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie internetowej Na wszelkie pytania chętnie odpowiedzą panie z biblioteki szkolnej.

Przyłącz się do nas!

Patronat nad naszym programem objęli:

M. Zamorski
13.12.2010