Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Świadectwa Dojrzałości Społecznej 2008/2009 - podsumowanie

7 kwietnia w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbyło się tegoroczne podsumowanie akcji Świadectwa Dojrzałości Społecznej, której patronuje Podkarpacki Kurator Óświaty. Akcja odbywa się po raz trzeci i także po raz trzeci uczestniczyliśmy w niej. Jako jedna z dziesięciu szkół w całym województwie podkarpackim jesteśmy w niej od początku! W roku szkolnym 2006/2007 Świadectwa Dojrzałości Społecznej otrzymało 14 uczniów, 2007/2008 46 uczniów, a w tym roku szkolnym aż 61. To świetny wynik, a w przyszłym roku będzie na pewno jeszcze lepszy.
Szczegółowe informacje na temat akcji i jej podsumowanie znaleźć można tu:
http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=6853&idg=1&idp=6853

M.Czarnik
07.10.2009