Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Konkurs „Bezpieczni w Sieci - Cyberpotyczki”

Celem konkursu jest:
  • zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu poprzez wzrost świadomości prawno-wiktymologicznej adresatów programu;
  • uświadamiania zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu;
  • popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
Konkurs odbędzie się 3 kwietnia 2024 roku i będzie przeprowadzony w 3- osobowych zespołach reprezentujących każdą z klas szkoły.
Część I: - uczestnicy konkursu przygotują pracę plastyczną (ulotka), której tematem będzie promowanie bezpiecznych zachowań w sieci. Technika wykonania prac - dowolna. Prace powinny być wykonane w min. formacie A4. Prace należy okazać komisji w dniu przeprowadzenia konkursu.
Część II: - podczas konkursu zespoły losują pytania. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi przez uczestników konkursu, pytanie kierowane jest do publiczności.
Część III: uczestnicy konkursu rozwiążą krzyżówkę, której hasła nawiązywać będą do tematyki cyberbezpieczeństwa i cyberzagrożeń.
Fundatorem nagród jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie.
Zespoły można zgłaszać do dnia 26 marca 2024 roku (gabinet pedagoga).
15.03.2024