Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Alfik Matematyczny

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.
Nasi uczniowie zajęli w nim bardzo wysokie lokaty.
Kategoria klas I:
Hubert Maślanka (14 miejsce w województwie) - dyplom za dobry wynik
Jakub Krajewski (17 miejsce w województwie) - dyplom za dobry wynik
Kategoria klas II:
Szymon Wolan (9 miejsce w województwie) - dyplom za dobry wynik
Marcin Malak (9 miejsce w województwie) - dyplom za dobry wynik
Joanna Stachowicz (12 miejsce w województwie) - dyplom za dobry wynik
Krystian Wywióra (13 miejsce w województwie) - dyplom za dobry wynik
Szymon Furtek (17 miejsce w województwie) - dyplom za dobry wynik
Kategoria klas III-IV:
Mateusz Krasowski (1 miejsce w województwie oraz 8 w kraju) - nagroda rzeczowa
Dominik Lubelczyk (4 miejsce w województwie oraz 64 w kraju) - dyplom za bardzo dobry wynik
Mateusz Wolan (5 miejsce w województwie oraz 93 w kraju) - dyplom za bardzo dobry wynik
Jakub Niedziela (8 miejsce w województwie) - dyplom za bardzo dobry wynik
Michał Szetela (11 miejsce w województwie) - dyplom za bardzo dobry wynik
Emilia Pieczek (13 miejsce w województwie) - dyplom za bardzo dobry wynik
Adrian Czarnik (17 miejsce w województwie) - dyplom za bardzo dobry wynik
Maria Potwora (24 miejsce w województwie) - dyplom za dobry wynik
Wiktor Zając (26 miejsce w województwie) - dyplom za dobry wynik
Michał Piątek (31 miejsce w województwie) - dyplom za dobry wynik
Gratulujemy aż tylu wyróżnionym uczniom.

Opiekunami uczniów są Beata Jamróg, Jerzy Moskal i Tomasz Jakubasz.
Szczegółowe sprawozdanie posiadają opiekunowie uczniów.
więcej pod linkiem https://jersz.pl/konkurs/alfik-matematyczny/
Tomasz Jakubasz
17.01.2024