Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Organizatorzy Dnia Walki z Depresją ogłaszają konkurs plastyczny, fotograficzny oraz literacki pod hasłem
„Zamień szarość na kolor – zrozumieć depresję”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na tak szczególnie ważny i istotny problem,
jakim jest depresja u młodych osób.

WARUNKI KONKURSU:
 1. Konkurs jest adresowany do uczniów LO w Strzyżowie.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (plakat, fotografia, grafika – format minimum A4), literackiej (np. esej, wiersz, opowiadanie) lub plastyczno – literackiej (komiks).
 3. Uczestnicy mogą wybrać dowolną formę prezentacji tematu.
 4. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.
 5. Złożenie pracy jest jednoznaczne z:
  - oświadczeniem, że składający jest autorem pracy konkursowej,
  - wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie i jego profilu na facebooku,
 6. Prace konkursowe winny być złożone w gabinecie pedagoga do dnia 15 listopada 2023 r.

PODSUMOWANIE PRAC I  NAGRODY:
 1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą: samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
 3. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Barbara Modliszewska
09.11.2023