Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Kolejna eko-akcja za nami!
Chronimy Bioróżnorodność Podkarpacia

3.11.2023 roku w naszej szkole odbyła się akcja ekologiczna w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego pn. "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie". Przejawem troski o zachowanie różnorodności biologicznej jest m. in. sadzenie roślin miododajnych w celu zwiększenia liczebności pszczół i innych zapylaczy, które w dużym stopniu przyczyniają się do plonowania roślin-naszego też pokarmu. Świadomi tego, uczniowie klasy 2B posadzili w otoczeniu szkoły sadzonki derenia białego, krzewuszki i świdośliwy. W ten sposób nasza szkoła po raz kolejny wpisuje się w działania przyjęte przez Komisję Europejską dotyczące Strategii Bioróżnorodności na terenie Unii Europejskiej.
Kazimiera Ossowska
06.11.2023