Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Nauka poszła w las….czyli jesienne sprzątanie strzyżowskich lasów

W dniu 30.10 2023roku uczniowie klas: 1A, 1D, 2B, 2F oraz 3A wraz z opiekunami i we współpracy z Nadleśnictwem Strzyżów sprzątali, jak co roku, leśny teren Ratośniówki. Taka praktyczna ekoedukacja ma ogromne znaczenie w kształtowaniu świadomości ekologicznej, uzmysławiając w namacalny sposób istniejący śmieciowy problem. I chociaż, jak słusznie zauważyli młodzi uczestnicy akcji, lekcję nieśmiecenia mamy wciąż do odrobienia, o czym świadczyły zebrane worki śmieci, to warto podejmować takie inicjatywy. Robimy to przecież też dla siebie!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie! Jesteśmy EKO i to jest OK!
K.Ossowska
02.11.2023