Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Informacja o stypendiach i programach pomocowych Powiatu Strzyżowskiego

1. Stypendium Przecławczyka
Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy nie mogli składać wniosków do 31 lipca, bo brali już stypendium w kategorii II, mogą to uczynić w dniach od 4 do 15 września 2023 po spełnieniu wymogów regulaminowych czyli muszą mieć świadectwo z paskiem za poprzedni rok szkolny. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie w pokoju 313

Uwaga: Do wniosku jest potrzebna opinia wychowawcy i dyrektora dlatego przed złożeniem wniosku do Starostwa Powiatowego należy złożyć wniosek do sekretariatu w celu uzupełnienia o opinię dyrektora. Prosimy zrobić to w terminie do 11 września.
Wzór wniosku do pobrania
Regulamin

2. Refundacja biletów miesięcznych
Nowi jak i dotychczasowi uczniowie w celu otrzymania wsparcia powinni złożyć deklarację do dnia 15 września.

Warunki uczestnictwa w programie:
-miejsce zamieszkania ucznia min. 4km od szkoły
-dojazd do szkoły na podstawie indywidualnych biletów miesięcznych
-terminowe złożenie deklaracji

wzór deklaracji do pobrania
Regulamin

Dodatkowe informacje i wszystkie druki dostępne w sekretariacie
09.09.2023