Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Plan zajęć od 4. września

Opublikowano plan zajęć i harmonogram dyżurów. Nauczycieli zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności przydzielonych zajęć. Wychowawcy proszeni są również o sprawdzenie planu dla swoich klas.
Przydział pracowni na zajęcia będzie się jeszcze zmieniał. Zostanie ostatecznie ustawiony po pierwszym tygodniu nauki i sprawdzeniu liczebności grup. Proszę zgłaszać propozycje zmian na inną pracownię i wymian sal między uczącymi.
Zajęcia pozalekcyjne będą dopisywane w drugim tygodniu nauki.

Uwagi dotyczące podziału na grupy:

1. Na wszystkich zajęciach j.niem/j.francuski podział na grupy jest niezależny od grup na j.angielskim.
2. Podział na grupy o jednakowej liczbie uczniów (klasa - przedmioty):
  • 2C - informatyka / biologia / chemia
  • 2D - biologia / wf / informatyka
  • 1F, 2E, 2F, 3B, 3C - informatyka / wf
Np. oznacza to, że w klasie 2C pierwsza grupa na informatyce obejmuje tych samych uczniów co pierwsza grupa na biologii i chemii. Zadaniem wychowawcy jest przypisanie uczniów do grup. Proszę zadbać o jednakową liczebność grup.
3. Pozostałe przydziały do grup wynikają z wybranego przez ucznia profilu kształcenia.
08.09.2023