Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

OGŁOSZENIE

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
z dnia 16.06.2023 r. o pisemnym konkursie ofert na najem pomieszczeń użytkowych na parterze budynku A Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie o łącznej powierzchni 42,2 m2

Szczegółowe informacje o przetargu (zarządzenie dyrektora oraz regulamin w sprawie zasad organizowania konkursu ) znajdują się stronie BIP Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie http://www.lo-strzyzow.pl/ oraz w sekretariacie szkoły.
16.06.2023