Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Fizyczne rozmaitości

Radosne odkrywanie poprzez samodzielne eksperymentowanie służy bezwzględnie efektywności nauczania jak i popularyzacji przedmiotu.
Wykorzystując ofertę Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”, uczniowie klasy 2A mieli okazję eksperymentować, testować, doświadczać, jak również kreatywnie działać w pracowni Fablab.
Podczas dnia otwartego w naszej szkole grupa uczniów z klas 2A i 3A poprzez prezentację tematycznie dobranych doświadczeń fizycznych wywoływała zaciekawienie wśród przybyłych, zachęcała do pogłębiania swojej wiedzy.

Słowa uznania należą się uczniom, którzy podejmują dodatkowe wyzwania i uczestniczą w konkursach:
-Marcin Malak z klasy 1A zdobył zaszczytny tytuł „taon” w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2013”
-Mateusz Krasowski z klasy 3A uzyskał tytuł finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”
Marta Gliwska-Rybczyk
16.06.2023