Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Dopalacze – substancje niebezpieczne

Eksperymentowanie przez nastolatków z substancjami odurzającymi stało się prawdziwą plagą. Poza alkoholem, narkotykami i dopalaczami modnymi stały się inne, łatwo dostępne dla dzieci substancje, równie groźne w działaniu, jak klasyczne narkotyki. Mimo że te środki nie zostały wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, ich niewłaściwe zażywanie może spowodować konsekwencje zdrowotne, ze śmiercią włącznie.
Istnieje szereg mitów, które wspomagają problem używania przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych. Jeden z nich mówi o tym, że środkiem psychoaktywnym i niebezpiecznym jest biały proszek wciągany nosem albo wstrzykiwana dożylnie heroina. Tymczasem środek psychoaktywny to substancja chemiczna wpływająca na funkcje mózgu w wyniku czego dochodzi do zmian postrzegania, nastroju, zapamiętywania i zachowania.

Zatem niebezpieczny jest klasyczny narkotyk, ale też każda inna substancja, która oddziałuje na układ nerwowy, np. gałka muszkatołowa czy proszek do pieczenia. Lista substancji, z którymi eksperymentują nastolatkowie jest długa i często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że za pomocą środków znalezionych w apteczce, garażu, łazience czy kuchni ich dziecko może się odurzyć.
Młodzi ludzie korzystają na ogół z łatwo dostępnych środków i nie mają wiedzy na temat niebezpieczeństwa ich używania, wierzą bardziej kolegom aniżeli dorosłym.
Popularne wśród młodzieży substancje psychoaktywne:
Marihuana jest najbardziej popularnym narkotykiem wśród młodych ludzi i stosunkowo łatwo dostępnym. Marihuana jest najczęściej palona w postaci tzw. skrętów lub w fajkach i szklanych fifkach. Zawarty w narkotyku THC oddziałuje na mózg przez 6 godzin. Liczne badania potwierdzają, że substancja THC nie zostaje wypłukana z organizmu i odkłada się w tkance mózgowej. Obok THC, w marihuanie znajdują się inne substancje: kanabinoidy (oddziałujące na system nerwowy), terpeny oraz substancje smoliste. Konsekwencją długotrwałego palenia marihuany może być choroba psychiczna, np. psychoza, uszkodzenie w obrębie układu oddechowego (krtań, oskrzela, płuca), pokarmowego (wątroba) oraz krwionośnego (serce). Objawem świadczącym o tym, że ktoś jest pod wpływem tego środka odurzającego może być: nieadekwatna do sytuacji wesołkowatość i nadmierna gadatliwość.
Dopalacze to substancje psychoaktywne działające na organizm tak, jak narkotyki. Zostały wprowadzone przez producentów na rynek, by ominąć prawo i zarobić. Do ich produkcji wykorzystywane są nowe substancje toksyczne, których wpływ na organizm nie jest badany.
Użytkownik, biorąc dopalacz, eksperymentuje ze swoim zdrowiem i życiem, bo nigdy nie wiadomo co w nim jest, jak zareaguje organizm na dopalacz ani też jakie wywoła spustoszenia, nawet po kilku tygodniach.
Występują w sprzedaży w postaci:
-suszu i kadzidełek zwanych spice (działają podobnie jak marihuana czy opium – są najczęściej palone w fajkach lub skrętach albo też w formie kadzidełek),
-„lizawki” (znaczki, kryształki, małe tabletki, musujące cukierki,)
-tabletek (party pills) to najbardziej niebezpieczny rodzaj dopalaczy. Skutkiem używania tych dopalaczy są zmiany w mózgu, mogą one wywołać delirium, urojenia, irracjonalny strach.
Środki wziewne
Leki są wśród młodzieży popularnym środkiem i są nazywane w slangu: dorota, dorotka, efka, erka, pestka, piguła, rolka, ziomek.
Producentom substancji psychoaktywnych zależy na tym, by zarobić i nie są zainteresowani konsekwencjami użycia dopalacza, dlatego dodają domieszki. Mają one zwiększyć objętość i wagę produktu (konopie indyjskie mieszane są z końskimi odchodami) albo też zwiększyć przyswajanie przez organizm (amfetamina jest mieszana z mielonym szkłem). Celem tego zabiegu jest zwiększenie doznań użytkownika, ale też szybsze uzależnienie.
Dzieci przyjmują substancje odurzające najczęściej:
-dla zabawy,
-z chęci przeżycia czegoś nowego, chęci zaspokojenia ciekawości,
-z powodu zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych,
-deficytów rozwojowych,
-z powodu niskiej samooceny, trudnych doświadczeń życiowych,
-kłopotów z nauką.
Badacze zjawiska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Szczecińskiego ustalili, że liczba zatruć wzrasta sezonowo – największa jest w okresie wiosny i lata (czas egzaminów, koniec roku szkolnego i wakacje).
W odpowiedzi na te zagrożenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Stzryżowie, we współpracy z Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Uzależnień w Strzyżowie zrealizowana została trzecia edycja projektu profilaktyczno-edukacyjnego pt. „NARKOTYKI, DOPALACZE – CZY CHCESZ PODJĄĆ TĘ RYZYKOWNĄ GRĘ?”, która odbyła się pod patronatem burmistrza Strzyżowa Pana Waldemara Góry. W projekcie udział wzięli uczniowie klas pierwszych. Podsumowaniem zajęć był test sprawdzający poziom wiedzy oraz postawy młodych ludzi wobec środków psychoaktywnych. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano 32 uczniów, którzy otrzymali maksymalną liczbą punktów. Na tym etapie konkursu zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie ulotki z zakresu profilaktyki uzależnień. Uczniowie wykazali się rozległą wiedzą, zdolnościami plastycznymi, pomysłowością oraz ciekawym ujęciem tematu.
Wyłonienie zwycięzców nie było proste, gdyż duża liczba prac zasługiwała na uwagę i wyróżnienie. Z tego względu komisja zdecydowała, że poza głównymi nagrodami przyzna również wyróżnienia.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Aleksandra Czarnik – kl. 1E
II miejsce – Justyna Król – kl. 1D
Wiktoria Baszak – kl. 1E
III miejsce – Hania Dubij – kl. 1E
Jakub Kasprzyk – kl. 1F
IV miejsce – Anna Boruta – kl. 1C
Aleksandra Janusz – kl. 1D
Wyróżnienia:
- Milena Moskwa – kl. 1F
- Klaudia Jarosz – kl. 1F
- Julia Sokulska – kl. 1C
- Zosia Strzępek – kl. 1C
- Gabrysia Trela – kl. 1F

Zwycięzcom gratulujemy. Fundatorem nagród dla zwycięzców jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie.
                        Barbara Modliszewska
                        Edyta Jacek - Bieryło


Artykuł przygotowana na podstawie:
1.    https://domowelaboratorium.pl/CO-BIERZE-MLODZIEZ-Poznaj-substancje-ktore-moga-zagrazac-rowniez-Twojemu-dziecku-blog-pol-1626162768.html
2.    https://kobieta.onet.pl/zdrowie/substancje-odurzajace-to-plaga-wsrod-mlodziezy/4xltkp9
3.    https://epedagogika.pl/dzialania-profilaktyczne/nie-mniej-grozne-niz-narkotyki-substancje-odurzajace-stosowane-przez-dzieci-i-mlodziez-4019.html
4.    Broszura Narkotyki i dopalacze – rodzaje, działanie i objawy, Profilaktyka seria przeciwdziałanie narkomanii, Wydawnictwo Edukacyjne sps.
5.    Ulotki profilaktyczne w ramach Kampanii „Dopalacze – powiedz stop”.
16.06.2023