Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Efekty edukacji prawnej docenione!

Właśnie został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs prawny Problemy Prawa ? Prosta Sprawa, którego organizatorem było Ministerstwo Sprawiedliwości. Nasza szkoła znalazła się wśród wyróżnionych za scenariusz i zrealizowany w oparciu o niego film będący symulacją rozprawy karnej. Powyższego dokonaliśmy wspólnymi siłami uczniów klasy II C i III C w oparciu o kazus prawny wylosowany dla nas przez prawników.
Końcowy etap konkursu stanowił podsumowanie naszej semestralnej pracy.
Wyzwanie to podjęliśmy w drugim semestrze po zakwalifikowaniu się do ogólnopolskiego etapu konkursu. Dwunastu uczniów z obu klas uczestniczyło przez cztery miesiące w prowadzonych w poniedziałki zajęciach prawnych.
Ponieważ nasz wybór padł na prawo karne to spotkania z prawnikiem dotyczyły głównie postępowania karnego. Uczniowie brali aktywny udział w sesjach on-line i podglądali prace studentów z WSPiA w Rzeszowie. Efektem powyższego było opracowanie scenariusza rozprawy (której czas nie mógł przekraczać 17 minut).
Wartka akcja naszej symulacji została nakręcona w formie filmu w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie.
Oceńcie efekt naszej pracy i poznajcie autorów sukcesu.
Link do filmu w serwisie facebook

Grzegorz Adamczyk
13.06.2023