Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Jubileusz 110-lecia Gimnazjum i Liceum w Strzyżowie

W ostatni piątek odbyła się uroczystość podsumowująca wszystko, czym chcieliśmy upamiętnić rok jubileuszowy 110-lecia Gimnazjum i Liceum w Strzyżowie. W tym czasie odbyły się: bal jubileuszowy, konkursy, wykłady naukowe i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Na zakończenie cyklu imprez zostawiliśmy to, co przygotowywaliśmy od ponad roku – odsłonięcie Muralu Mickiewiczowskiego i otwarcie pracowni z zapleczem laboratoryjnym im. profesora Franciszka Chrapkiewicza.

Skoro miała to być uroczystość podsumowująca, to nie mogło na niej zabraknąć znamienitych gości. Byli to m.in.: Lidia Grossetti – siostrzenica profesora Chrapkiewicza, władze powiatowe i miejskie, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, byli dyrektorzy szkoły, proboszcz strzyżowskiej fary, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych oraz sponsorzy.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem prof. dra hab. inż. Czesława Puchalskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, jednego z postulatorów przyznania profesorowi Franciszkowi Chrapkiewiczowi tytułu doktora honoris causa UR, który opowiedział o dokonaniach naukowych prof. Franciszka Chrapkiewicza. Następnie swe ogromne talenty artystyczne objawili absolwenci i uczniowie naszego liceum, którzy pod kierunkiem Violetty Wietechy przygotowali i przedstawili wzruszający program poświęcony profesorowi, a część oficjalną spotkania w auli zakończył dr Stanisław Urbanik – przyjaciel Franciszka Chrapkiewicza, który przybliżył związki profesora ze Strzyżowem.

To nie był jednak koniec uroczystości: kolejnym punktem programu było odsłonięcie Muralu Mickiewiczowskiego projektu absolwentki naszej szkoły, Anny Szczygieł i otwarcie pracowni chemicznej im. prof. Chrapkiewicza – działania, które w sposób szczególny cieszyły nas w ostatnich tygodniach, choć przysporzyły też nieco zmartwień, gdy ścigaliśmy się z czasem, by zdążyć z ich realizacją na czas. Wszystko jednak udało się perfekcyjnie: my byliśmy szczęśliwi i dumni, a goście zachwyceni.
06.06.2023