Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Spotkanie Szkolnych Kół Caritas

Dnia 17 maja 2023 roku w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyło się spotkanie wolontariuszy należących do Szkolnych Kół Caritas diecezji rzeszowskiej, w którym wzięli udział przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie wraz z opiekunem ks. Wacławem Klimkiem. Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników, wspólnej modlitwy oraz odśpiewania hymnu „Ubi Caritas”.

W trakcie I części spotkania uczniowie oraz ich opiekunowie zgłębili wiedzę na temat rodziny Ulmów. Ks. Dr Witold Burda, zaszczycając swoją obecnością osoby pragnące czynić dobro, przybliżył nam historię rodziny Ulmów, ich działalność społeczną, cechy charakteru, ich oddanie Bogu, poświęcenie własnego dobra dla dobra innych – elementy, które doprowadziły do procesu beatyfikacyjnego, którego przebieg również został przedstawiony. Jednym z najważniejszych celów prezentacji było ukazanie, jak istotna jest pomoc bliźnim oraz zachęcenie wolontariuszy Caritas do dalszej działalności na rzecz potrzebujących. W drugiej części spotkania uczestnicy zjazdu Szkolnych Kół Caritas dowiedzieli się o dotychczasowych akcjach chaytatywnych zorganizowanych w szkołach (m.in. Dzień Dobra, z którego dochód został przekazany potrzebującym). Ponadto, zostali zachęceni do podejmowania różnorakich akcji mających na celu pomoc bliźnim oraz do angażowania własnych szkół w charytatywne aktywności. Na zakończenie spotkania uczestnicy odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Faustyna Kołodziej
31.05.2023