Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

„Dopalacze, narkotyki – czy chcesz podjąć tę ryzykowną grę?” – EDYCJA III

W maju 2023 roku uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w III edycji projektu edukacyjno – profilaktycznego pod hasłem „Dopalacze, narkotyki – czy chcesz podjąć tę ryzykowną grę?”. Podsumowaniem zajęć był testem sprawdzającym poziom wiedzy oraz postawy młodych ludzi wobec środków psychoaktywnych. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano 32 uczniów, którzy otrzymali maksymalną liczbą punktów. Na tym etapie konkursu uczestnicy mieli zaprojektować i wykonać ulotkę z zakresu profilaktyki uzależnień. Uczniowie wykazali się rozległą wiedzą, zdolnościami plastycznymi, pomysłowością oraz ciekawym ujęciem tematu.
Wyłonienie zwycięzców nie było proste, gdyż duża liczba prac zasługiwała na uwagę i wyróżnienie. Z tego względu komisja zdecydowała, że poza głównymi nagrodami przyzna również wyróżnienia.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Aleksandra Czarnik – kl. 1E
II miejsce – Justyna Król – kl. 1D, Wiktoria Baszak – kl. 1E
III miejsce – Hania Dubij – kl. 1E, Jakub Kasprzyk – kl. 1F
IV miejsce – Anna Boruta – kl. 1C, Aleksandra Janusz – kl. 1D
Wyróżnienia:
Milena Moskwa – kl. 1F, Klaudia Jarosz – kl. 1F, Julia Sokulska – kl. 1C, Zosia Strzępek – kl. 1C, Gabrysia Trela – kl. 1F
Zwycięzcom gratulujemy. Fundatorem nagród dla zwycięzców jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 maja 2023 r. o godzinie 8.00 w auli LO w Strzyżowie.

24.05.2023