Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

„Buduj z nami żywy pomnik Jana Pawła II”

Z okazji XI Dnia Papieskiego w  dniu 16 października 2011r o godz. 16:00  w sali widowiskowej DK „Sokół” odbył się koncert charytatywny pod hasłem: „Buduj z nami żywy pomnik Jana Pawła II”. Koncert został zorganizowany przez społeczność naszej szkoły oraz Dom Kultury Sokół w Strzyżowie. Koncert objęty był honorowym patronatem ks. Dziekana Jan Wolaka. Młodzież naszej szkoły oraz uczniowie Szkoły podstawowej nr 1 przedstawiła program słowno-muzyczny poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Były to liryczne wspomnienia dotyczące wielkiego człowieka i wielkiego Polaka, który na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Dniom Papieskim towarzyszył także Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Wzięło w nim udział ponad 60 uczniów z naszej szkoły, Zespołu Szkół w Czudcu oraz Gimnazjum Publicznego w Wysokiej Strzyżowskiej. Uczniowie wypełniali test składający się z 43 pytań.

Najlepsze wyniki osiągnęli:
  • I miejsce: Maciej Osika z klasy I Gimnazjum w Wysokiej Strzyżowskiej - uzyskał 81 punktów na 87 możliwych
  • II miejsce: Joanna Bober klasa II Gimnazjum w Wysokiej Strzyżowskiej - uzyskała 69 punktów
  • III miejsce ex equo : Anna Rakoczy klasa II Gimnazjum w Wysokiej Strzyżowskiej - uzyskała 68 punktów oraz Małgorzata Szydło klasa 3B Liceum Ogólnokształcącego.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy w trakcie trwania koncertu.

Kolejne działanie podjęte przez naszych uczniów to publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja swoim działaniem obejmuje uczniów z małych miasteczek i wsi. 12 wolontariuszy zbierało pieniądze w trakcie koncertu oraz 13 października w naszej szkole, Zespole Szkół Technicznych oraz Powiatowym Centrum Ekonomiczno Administracyjnym. W sumie zebrano 1974 złote 60 groszy. Szczodrym darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Wolontariusze i młodzież z zespołu artystycznego za swoją pracę otrzymała specjalne dyplomy wydane przez Fundację Dzieło.
D.Skura
28.10.2011