Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Informacje dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka”

Informujemy, że Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka” odbędzie się 24 listopada na lekcjach 7 i 8. Prosimy, by uczestnicy stawili się na przerwie poprzedzającej konkurs w przydzielonej im sali.
Lekcja 7
Sala – Aula ( opiekun: V. Wietecha)
klasy: 3B (20 ucz.), 2A (2ucz.), 2B (6 ucz.), 3A (4 ucz.)
Sala – A20 (opiekun: U. Mendelowska)
klasy: 4D (10 ucz.), 4C (4 ucz.), 1F (3 ucz.), 1D (1 ucz.), 2D (2 ucz.), 3D ( 3 ucz.)
Sala – A3 ( opiekun: K. Ossowska)
klasa 4B/P ( 30 ucz.)
Sala – A1 ( opiekun: I Nowicka)
klasa 1C ( 26 ucz.)
Lekcja 8
Sala – A2 ( opiekun: B. Śliwa)
klasa 1A (23 ucz.)
Sala – Aula ( opiekun: V. Wietecha)
klasy: 2C (21 ucz. ), 4A (4 ucz.)
21.11.2022