Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Podział na grupy lekcyjne - informacja dla uczniów i wychowawców

Prawie w każdej z klas funkcjonują podziały na grupy zależne od wybranych rozszerzeń i języków obcych. Dla uniknięcia nieporozumień umieszczam opis podziałów na grupy stosowanych w planie zajęć.
  • We wszystkich klasach podział na grupy j.niem/j.francuski jest niezależny od podziału grup na j.angielskim.
  • 1A - grupy na informatyce są takie same jak na j.angielskim.
  • 1C - grupy inf takie, jak na matematyce.
  • 1F - grupy na informatyce jak na j.angielskim.
  • 1E - grupy na wf i inf takie jak podział na grupy niem/fr.
  • 2C - grupy na wf-ie takie, jak na informatyce. Prosimy wychowawcę o zbliżone liczebności grup.
  • 3B - podział na informatyce taki, jak na franc/niem (zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem).

Proszę o kontakt jeśli wystąpią problemy ze zrozumieniem zapisów w planie zajęć.
Bogusław Popieluch

01.09.2022