Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Finał XV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH
– fizyka oraz matematyka

W dniu 23 IV 2022 r. na uczelni AGH w Krakowie odbył się finał XV Ogólnopolskiej Olimpiady Diamentowy Indeks AGH" z fizyki, zaś 24 IV 2022 r z matematyki. Aż trzech uczniów naszej
szkoły zdobyło tytuł laureata tej olimpiady.
Jan Czarnik – klasa 3Ag – laureat stopnia III z fizyki
Aleksandra Fąfara – klasa 3Ag – laureat stopnia III z matematyki
Maciej Michoń – klasa 3Ag – laureat stopnia III z matematyki

Jako laureaci otrzymali indeksy AGH w Krakowie, łącznie na 14 dyscyplin naukowych i 54 kierunki studiów (wydziałów). Oli, Jankowi i Maćkowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunem uczniów jest Pani Marta Rybczyk i Pan Jerzy Moskal.
16.05.2022