Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

EKO-lekcja w Nadleśnictwie

W dniu 01.12.2021r. uczniowie klasy 3Bp uczestniczyli w niezwykłej lekcji przyrody w Nadleśnictwie Strzyżów. Tematem przewodnim spotkania było dokarmianie zwierząt zimą, co stanowi teoretyczne przygotowanie do planowanej w szkole akcji ”Karmnik”. Zajęcia miały ogromną wartość edukacyjną -młodzież uczestniczyła w wykładzie leśników - panów Leszka Iskrzyckiego i Mateusza Czecha nt dokarmiania zwierząt zimą oraz gospodarki leśnej. Dodatkowym urozmaiceniem był film pt. „Od nasiona do drewna”. W przerwie uczniowie obejrzeli bogatą ekspozycję roślin i zwierząt oraz podziwiali odgłosy leśnych mieszkańców.
Dziękujemy Nadleśnictwu Strzyżów za możliwość odbycia takich zajęć oraz za całoroczną współpracę.

B.Modliszewska
K.Ossowska

01.12.2021