Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Olimpiada Statystyczna

3 listopada 2021 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap Olimpiady Statystycznej. Jest to olimpiada o zasięgu ogólnopolskim, obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej.

Do rywalizacji przystąpiło 19 uczniów naszej szkoły.
Komitet szkolny mógł wyłonić 3 najwyższe wyniki.
  1. 1. Emilia Pirga z klasy 3Dp - 33,5 pkt
  2. 2. Filip Czarnik z klasy 3Ag - 31,1 pkt
  3. 3. Jakub Worek z klasy 3Ag - 30,6 pkt (decydowała szybkość rozwiązania testu)

Dokładne wyniki w pliku.

Poza tym 7 uczniów zdobyło wymagane minimum punktowe, które wynosiło 25 punktów i będą brani pod uwagę w kwalifikacji do zawodów okręgowych - o tym zadecyduje centralna komisja olimpiady, a więc bądźcie czujni.

Serdecznie gratulacje uczniom i powodzenia w kolejnym etapie.

Szkolnym koordynatorem olimpiady jest Tomasz Jakubasz.
Podziękowania dla nauczycieli zaangażowanych w przygotowania należą się dla
Bogdana Mazura, Reginy Pelczar, Dagmary Tracz, Jerzego Moskala i Tomasza Jakubasza.

Tomasz Jakubasz
04.11.2021