Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Dyżury psychologa

Informujemy zarówno uczniów, jak i ich rodziców, iż od czerwca można będzie uzyskać pomoc psychologiczną świadczoną przez psychologów – pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie. Dyżury odbywać się będą we wtorki w godzinach 12.00 – 14.00 w gabinecie pedagoga szkolnego LO, a pomocą służyć będzie Pani Jagienka Strzępek. Istnieje także możliwość uzyskania pomocy w czwartki w godzinach 12.00 – 14.00, z tym, iż dyżury odbywać się będą w gabinecie pedagoga w Zespole Szkół Technicznych, a pełnić je będzie Pani Ewa Grądzka.
27.05.2021