Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

„Nieznajomość prawa szkodzi”


W tym roku szkolnym we wrześniu i październiku był realizowany w naszej szkole projekt prawny.
Jego inicjatorem była Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”.
Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów, co umożliwiło uczniom swobodną wymianę poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym zajęcia prawnikiem oraz zadawanie pytań, także tych wykraczających poza program spotkania. Warsztatom towarzyszyła żywa dyskusja opatrzona przykładami spraw z kancelarii prawnej.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas drugich humanistycznych.
Po serii zajęć warsztatowych pięciu uczniów klasy 2Cg przystąpiło w listopadzie do pracy ze źródłami prawnymi. Wszystko to miało na celu przygotowanie się do konkursu prawnego, który miał się odbyć w naszej szkole. Niestety, plany organizatorów pokrzyżowała pandemia, dlatego też Powiatowy
Konkurs Wiedzy Prawnej został zorganizowany w formie zdalnej. W konkursie uczestniczyła, obok uczniów naszej szkoły, młodzież z Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół w Czudcu. W drugiej połowie grudnia poznaliśmy wyniki konkursu.
Najwyżej oceniono prace naszych uczniów. Pierwsze miejsce zajęła Monika Dyka a drugie Kacper
Gorczyca.
Ponadto na czwartym miejscu uplasowała się Weronika Jamróz, na piątym Patrycja
Salamon
, a na szóstym Urszula Skalska.
Gratulacje dla naszych uczniów za wysokie lokaty i bardzo dobrą znajomość zagadnień prawnych.
28.12.2020