Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów strzyżowskiego LO

To już ponad miesiąc, odkąd Wasze dzieci, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, uczą się w systemie domowym. Szkoła jest bez nich pusta i smutna, z niecierpliwością wyczekujemy, kiedy sale i korytarze znów zapełnią się uczniami, bo – wierzcie mi – ich obecność daje mnóstwo pozytywnej energii i nie ma przypadku w tym, co mówią starsi, także emerytowani już nauczyciele: kontakt z uczniami sprawia, że przynajmniej duch starzeje się wolniej. Ale kwiecień to także zwyczajowy miesiąc, w którym gościmy Was, Drodzy Rodzice, na spotkaniach wywiadowczych. To dla mnie, jako dyrektora, ale także dla kadry nauczycielskiej forma szkolnego święta. Bo choć dzięki dziennikowi elektronicznemu możecie na bieżąco kontrolować postępy w nauce swoich dzieci, to przecież nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu dającego nam świadomość, że dobro Waszych dzieci jest naszym wspólnym celem. Niestety, z oczywistych powodów tegoroczna kwietniowa wywiadówka nie dojdzie do skutku. Pozwólcie zatem, że przedstawię Wam pokrótce to, co w ostatnim okresie stało się najważniejszym tak dla uczniów, jak i ich rodziców.
Pomimo faktu, że od 12 marca zajęcia zostały zawieszone, nauczyciele liceum starali się aktywizować uczniów, by nie wypadli oni z pożądanego rytmu nauki. Co prawda niemożliwa była w tym czasie realizacja podstawy programowej, ale nauczyciele spożytkowali ten czas nie tylko na powtórki i utrwalenie dotychczas zrealizowanego materiału, ale także na techniczne przygotowanie do zdalnej realizacji podstawy programowej, która nastąpiła od 25 marca. Dzięki tym dwutygodniowym przygotowaniom już od pierwszych dni możliwa stała się praca tak efektywna, jak to tylko możliwe w obecnej, trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Przyświeca nam przy tym główna idea: staramy się nauczyć jak najwięcej, w jak najbardziej atrakcyjnej i przystępnej metodycznie, ale i technologicznie formie. Dlatego też większość zajęć odbywa się z wykorzystaniem narzędzi z platformy GSuite, dostępnej dla niemal wszystkich uczniów, także w formie online, bądź internetowych komunikatorów. Nauczyciele nierzadko nagrywają także dla uczniów lekcje, które ci mogą obejrzeć w dogodnym dla siebie czasie. Zdaję sobie sprawę, że zdarzają się błędy, potknięcia, chybione pomysły, niedociągnięcia. Ale mamy przecież wszyscy świadomość, że tak być niestety musi – wszak zdalne nauczanie to forma pracy nowa dla całej społeczności szkolnej, której, w trybie ekspresowym, musimy uczyć się wszyscy. Wiedzcie jednak, że z wielką uwagą wsłuchujemy się we wszystkie sugestie, które płyną tak od uczniów, jak i od Państwa. Dziękujemy za nie, gdyż stanowią one dla nas wartościowy drogowskaz.
Nie planujemy w terminie właściwym spotkaniu wywiadowczemu wysyłać do Państwa tego, co stanowi żelazny punkt wywiadówek – wydruków z bieżącymi ocenami Waszych dzieci. Dzięki dziennikowi elektronicznemu macie pełny dostęp do wiedzy o ocenach, a jeśli ktoś z Państwa nie ma jeszcze takiej możliwości, to prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – wystarczy podać adres mailowy, by móc korzystać z tak fundamentalnego rodzicielskiego prawa, jak wiedza o ocenach. A te pojawiać się muszą, bo przecież nikt z nas nie wie, do kiedy przyjdzie nam pracować w takich warunkach. Nauczycielskim obowiązkiem, ale i roztropnością jest ocenianie uczniowskich postępów w nauce, bo przecież nikt nie zwolni ich z obowiązku klasyfikacji uczniów na koniec roku szkolnego, bez względu na to, jaki on będzie miał charakter. Dlatego wszelkie kryteria oceniania pozostają bez zmian, z jednym wszakże wyjątkiem: zdecydowałem, aby wszystkie oceny miały wagę 1 z uwagi na fakt, iż niemożliwym jest przeświadczenie nauczycieli co do pełnej samodzielności pisemnych prac uczniowskich, a to przede wszystkim one w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania miały wagę 2.
Szanowni Państwo, dziękuję Wam za motywowanie dzieci do nauki, wspieranie ich w tej nowej edukacyjnie sytuacji. Dziękuję też za wszelką życzliwość i sygnały wsparcia, które od Was płyną. To zarówno dla nauczycieli, jak i dla mnie osobiście, niezwykle istotne. W obecnej sytuacji zachęcam do kontaktu z wychowawcami bądź innymi nauczycielami celem informacji o postępach uczniów. Wychowawcy będą dla Was wsparciem w każdej sytuacji edukacyjno-wychowawczej, w której Państwo takiego kontaktu potrzebujecie.
Rodziców uczniów klas I i II zapraszam do zapoznania się z zagadnieniami programu przedmiotu dodatkowego –Wychowania do życia w rodzinie, którego realizacja proponowana jest wszystkim uczniom naszej szkoły. Proszę Państwa o to, gdyż to Wy, jako rodzice, możecie decydować o uczestnictwie ucznia w tych zajęciach. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w zakładce „e-szkoła dla rodzica” na stronie internetowej szkoły.
Pozwólcie, że na koniec w sposób szczególny zwrócę się do rodziców uczniów klas maturalnych. Moi Drodzy, nikt z nas w najczarniejszych snach nie wykreowałby takiej rzeczywistości, w której przychodzi kończyć szkołę Waszym dzieciom. To przykre, że nie możemy się z nimi oficjalnie i uroczyście pożegnać, a przede wszystkim, że nikt z nas wciąż nie wie, jak będą wyglądać egzaminy maturalne, do których przez te trzy lata uczniowie się przygotowywali. Wierzę jednak naprawdę głęboko, że zakończenie roku szkolnego, choć nie w oficjalnym terminie, uda się godnie zorganizować, a niepewność związana z maturami nie przeszkodzi Waszym dzieciom w tym, aby 1 października mogły odebrać indeksy wymarzonych uczelni.
Zawsze w kwietniu spotykaliśmy się także z uczniami osiągającymi najwyższe wyniki w nauce, sukcesy w konkursach i olimpiadach oraz ich rodzicami. To spotkanie oczywiście również nie dojdzie do skutku. Dlatego pozwolę sobie przedstawić najważniejsze sukcesy uczniów w mijającym powoli roku szkolnym oraz szczerze pogratulować zarówno uczniom, jak i ich rodzicom.

Sukcesy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w
Strzyżowie w roku szkolnym 2019/2020
1. II miejsce Natalii Furtek z klasy IIC w IV Festiwalu Kultury Europejskiej w Czudcu
2. I miejsce w Polsce Patrycji Kudłacz – uczennicy kl. II B, w XI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka”
3. VII miejsce Piotra Wójcika i VIII miejsce w Jakuba Borysa (obaj z klasy IIIA) w
eliminacjach okręgowych Olimpiady Statystycznej
4. Udział Mateusza Kuczka z klasy IIIA w eliminacjach okręgowych LXIX Olimpiady
Fizycznej
5. I miejsce Krzysztofa Fronia, II miejsce Mateusza Kuczka (obaj klasa IIIA) w
trzyetapowym Konkursie Matematycznym im. prof. J. Marszała
6. II miejsce Marii Koziarz z klasy IIB w Ogólnopolskim Konkursie „Mój las” w
kategorii szkół ogólnokształcących i zawodowych na szczeblu podkarpackim
7. Kwalifikacja Karoliny Małek, uczennicy klasy IIC, do etapu okręgowego Olimpiady
Przedsiębiorczości
8. Udział Wioletty Urban (1Cg) i Kingi Winiarskiej (1Cp) w Ogólnopolskim Konkursie
Literackim „Polskie serce pękło. Katyń 1940”
9. Zdobycie wyróżnień w VII Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”
przez ośmioro uczniów: Julię Bednarz, Laurę Turczyn, Filipa Czarnika, Wiktorię
Gierę, Weronikę Jamróz, Emilię Kozak, Urszulę Skalską i Zofię Szczęch.
10. Tytuły laureatów Karoliny Wietechy i Weroniki Łyszczarz z klasy IIIB w
eliminacjach strefowych XXIX Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej w
kategorii recytacja
11. Zakwalifikowanie się Szymona Petki (IIIC) do II etapu Podkarpackiego Konkursu
Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza
12. Wyróżnienie 10 uczniów za uzyskanie bardzo dobrego i dobrego wyniku (Julia Szaro
– IBg, Natalia Bilska – ICg, Piotr Michnal – IBg, Kacper Sokołowski – IDg, Natalia
Król – IAp, Paula Szaro – IDp, Kacper Kwater – IBp, Paulina Leśniak – ICg, Dominik
Drygaś – IIB, Jakub Adamkiewicz – IIID) w XIX edycji ogólnopolskiego konkursu
języka angielskiego „English High Flier”
13. VII miejsce w województwie Karoliny Tokarskiej i X miejsce Klaudiusza
Górnickiego (oboje z klasy IIIB) w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego
„Deutschfreund”
14. III miejsce w województwie Karoliny Kłosowicz z klasy IAg i V miejsce w
województwie Natalii Bilskiej z klasy ICg w Ogólnopolskim Interaktywnym
Konkursie Języka Niemieckiego „Verstehen”
15. Zakwalifikowanie się Patryka Czecha i Kacpra Ziobra (obaj z klasy IIC) do
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO
16. Wyróżnienie Zuzanny Wawrzkiewicz, uczennicy klasy IIIA, w V Międzynarodowym
Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i
niepodległości” w kategorii szkoły ponadpodstawowe – plakat
17. Udział 5 uczniów: Kacpra Ziobro (IIC), Alicji Budnik (IDp), Dominiki Mikuszewskiej
(IIIA), Huberta Kudłacza (IDp), Aleksandry Zięby (IDp) w eliminacjach okręgowych
Olimpiady Geograficznej
18. II miejsce Piotra Wójcika (IIIA) w II miejsce w wojewódzkim etapie olimpiady
„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

19. Uzyskanie przez Wiktorię Gierę (IDg) bardzo dobrego wyniku, a przez Patrycję
Armatę (IIC) wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-
Planeta”
20. Zakwalifikowanie się Mateusza Kuczka z klasy IIIA do etapu finałowego XIII edycji
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z fizyki. Mateusz osiągnął
wynik 96%, co – z uwagi na odwołanie III etapu w wyniku stanu epidemicznego i
uznanie przez Komisję wyników z poprzedniego etapu, dało mu tytuł finalisty II
stopnia
21. Zakwalifikowanie się Mateusza Kuczka z klasy IIIA do etapu finałowego XIII edycji
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki. Warto
dodać, iż Mateusz osiągnął w tych zmaganiach wynik 100%, co wobec odwołania
zawodów III stopnia, dało mu tytuł finalisty I stopnia
22. II miejsce w województwie Filipa Czarnika (IAg), III miejsce Macieja Michonia
(IAg), VII miejsce ex aequo Gabrieli Czai i Jakuba Szczepankiewicza (oboje IBg),
XVI miejsce Michała Irzyka (IAg), XXI miejsce Aleksandry Ząbik (IAp), XXX
miejsce Kacpra Morocha, XXXVI miejsce Dominika Czemerzyńskiego (obaj IAg) w
kategorii klas pierwszych, XXVIII miejsce w województwie Bartosza Sękowskiego i
XXIX miejsce Mateusza Piwowara (obaj IIA) w kategorii klas drugich, IV miejsce w
województwie Krzysztofa Fronia, XI ex aequo Jakuba Borysa i Mateusza Kuczka,
XVI miejsce Kamila Romaniaka (wszyscy IIIA) w Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym „Alfik Matematyczny 2019”
23. II miejsce w województwie Macieja Michonia (IAg), VI miejsce Julii Gazdy (IBp),
VII miejsce Gabrieli Czai (IBg), XII miejsce Michała Irzyka (IAg) w kategorii klas
pierwszych, VI miejsce w województwie Kingi Ząbik, VII miejsce Kacpra Ziobro
(oboje IIC) w kategorii klas drugich w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
„Mat 2020”
24. Sylwia Ziobro (IIB) została laureatką, a Michał Ossowski (IAg) otrzymał wyróżnienie
w V edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni” w kategorii
szkół ponadpodstawowych
25. I miejsce w województwie (VI w kraju) Sebastiana Zielińskiego (IAp) i VI miejsce w
województwie (XXI w kraju) Piotra Michnala (IBg) w ogólnopolskim internetowym
konkursie „SzachMaks III”
26. I miejsce w kraju Karoliny Milli, II miejsce Martina Barana i III miejsce Dawida
Czyża (wszyscy z klasy IIID) w internetowym konkursie polonistycznym „Rozumiem
IV”

Życzę zdrowia – Państwu, dzieciom, całym rodzinom, nam wszystkim

dr Mirosław Czarnik – dyrektor
22.04.2020