Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Sukces w Ogólnopolskim Konkursie „Mój las”

Miło nam poinformować, że Maria Koziarz uczennica klasy 2B zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Mój las” w kategorii szkół ogólnokształcących i zawodowych na szczeblu podkarpackim. Jednocześnie praca Marysi została nominowana do etapu centralnego, który odbędzie się w marcu w Warszawie.
Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Szkolnej „Mój las” jest organizowany przez Ligę Ochrony Przyrody oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy współudziale Lasów Państwowych-głównego sponsora. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiczno-leśnej, promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.
Gratulujemy sukcesu!
Opiekunem uczennicy jest p.K.Ossowska
20.01.2020