Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

O polityce spójności na WSIiZ

W obliczu nowy ram finansowych, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz prac Komisji Europejskiej pod przewodnictwem nowej przewodniczącej Ursuli von der Leyen na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbyła się debata dotycząca polityki spójności. Organizatorem wydarzenia był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów.
Wśród panelistów znaleźli się Julia Majewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej , dr Anna Lewandowska – Adiunkt w Katedrze Zarządzania WSIiZ w Rzeszowie – ekspert ds. przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego oraz Grzegorz Karpiuk, kierownik Zespołu Projektowego WSIiZ.
Wydarzenie było adresowane przede wszystkim do ludzi młodych, którzy często nie zdają sobie sprawy jak istotny wpływ na ich otoczenie mają środki z polityki spójności.
Debatę rozpoczęło podsumowanie 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, oprócz wzrostu PKB, podkreślono istotność inwestycji w infrastrukturę, szczególnie tę transportową. Dzięki unijnemu wsparciu wzmocniła się także współpraca pomiędzy instytucjami badawczymi a biznesem, dzięki czemu poprawiła się innowacyjność produktów i usług. Debata toczyła się wokół nowych celów polityki spójności: bezemisyjnej Europy, a także wpływu środków unijnych na rozwój naszego regionu. Temat Europy bardziej przyjaznej dla środowiska będzie kluczowy w kolejnych latach. Kontynent ma wdrażać porozumienie paryskie, inwestować w transformację sektora energetycznego, w odnawialne źródła energii oraz walkę ze zmianą klimatu. Nie bez znaczenia był fakt, że w dniu, w którym odbywała się debata Przewodnicząca von der Leyen ogłaszała Europejski Zielony Ład. Wiele pytań dotyczący polityki klimatycznej mieli także uczestnicy debaty w tym nasi uczniowie z klasy I Cp i II C. Uczestniczący w debacie otrzymali materiały dotyczące działań innowacyjnych w naszym województwie i konkretną wiedzę o polityce spójności. Prelegenci podając przykłady z naszego regionu zwrócili uwagę na duże zmiany, które przeobraziły nasze województwo z jednego z najuboższych obszarów w rozszerzonej Europie na succes story wykorzystania środków unijnych. Szczególnie mocno podkreślono wzrost jakości życia w regionie.

Grzegorz Adamczyk
17.12.2019