Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego

p. t. Dziękuję – chcę żyć w wolności. 9 czerwca b. r. w lokalu PBW Filii w Strzyżowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie profilaktycznym p. t. Dziękuję – chcę żyć w wolności, zorganizowanym przez Filię we współpracy z pedagogami Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Sponsorem nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie. Konkurs dotyczył szeroko pojętej profilaktyki uzależnień i miał na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi wchodzących w dorosłość na wartość trzeźwości w różnych wymiarach życia.
Powołane przez organizatora jury oceniało prace w dwóch kategoriach:

  • plakat
  • ulotka informacyjnaW kategorii plakat pierwszą nagrodę przyznano Małgorzacie Szydło – uczennicy kl. II B LO.

Wyróżnienia otrzymały: Katarzyna Zdon – uczennica kl. II B LO, Karolina Kucab i Patrycja Ślusarczyk – uczennice kl. I TEA Zespołu Szkół Technicznych.

W kategorii ulotka informacyjna przyznano nagrodę pierwszą Patrycji Wójcik – uczennicy kl. II TE Zespołu Szkól Technicznych w Strzyżowie.
Mgdalena Włodyka - kierownik Filii PBW w Strzyżowie
20.06.2011