Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Sherlock Holmes and a stolen work of art

- Sherlock Holmes na tropie zaginionego dzieła sztuki 26 października 2018 r.    Pod tym hasłem nauczyciele języków obcych Liceum oraz uczestnicy projektu Erasmus+ W drodze do Europy zorganizowali wydarzenie ogólnoszkolne, skupione wokół promocji języków obcych i kultury różnych krajów europejskich.
Z tej okazji szkoła stała się mapą Europy, a różne klasopracownie ośrodkami poszczególnych krajów i miast europejskich oraz różnorodnych zagdnień i aspektów kulturowych. Wydarzeniu nadano formę gry miejskiej – turnieju, w którym drużyny uczniów złożone z reprezentacji różnych klas odbyły ekspresową podróż po Europie, czyli odwiedziły wyznaczone miejsca na terenie całej szkoły. Wykonując po drodze różnorodne zadania o tematyce językowo-kulturowej, uczniowie mieli ostatecznie dotrzeć do zaginionego dzieła sztuki.
W bibliotece szkolnej - centrum informacji o projekcie Erasmus+ oraz w gabinecie pana dyrektora zadania koncentrowały się wokół Edynburga – stolicy Szkocji i wymagały od uczniów spostrzegawczości, umiejętności krytycznego myślenia, posługiwania się mapą oraz wyszukiwania informacji w różnych źródłach.
Wkraczając do wyznaczonych sal lekcyjnych, drużyny przenosiły się do Londynu, Wiednia i Paryża i w językach tych miast miały za zadanie odnaleźć błędy w sensacyjnej historii kradzieży klejnotów koronnych z zamku Tower of London, z zamkniętymi oczami odwzorować obraz Vincenta Van Gogha, odgadnąć prezentowane utwory muzyki klasycznej i wreszcie wykonać zadanie językowe w pracowni krawieckiej paryskiego domu mody.
    Wszystkie drużyny skutecznie wykonały zadania, dotarły do celu i odnalazły na szkolnym korytarzu ‘zaginiony’ obraz, czego dowodem były liczne zdjęcia selfie wykonane przez każdą z drużyn.
    Grze towarzyszyło dużo pozytywnej energii, motywacji i dobrej zabawy. Uczniowie mieli okazję lepiej poznać kolegów z innych klas i zintegrować się z nimi. Przy okazji ćwiczyli szereg umiejętności społecznych i tych wymienionych w podstawie programowej umiejętności kluczowych dla współczesnego obywatela Polski i Europy tj. umiejętność pracy w zespole, kryrtycznego myślenia i wyszukiwania informacji oraz posługiwania się językami obcymi. Wydarzenie pozwoliło również na realizację celu kształtowania u uczniów świadomości kulturowej oraz postawy tolerancji i otwartości na kultury innych krajów.
Beata Wójcik
13.11.2018