Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Świat bez granic - World Without Boarders

-lekcje otwarte z języka angielskiego
w ramach projektu Erasmus+ „W drodze do Europy”Szóstego października 2017 r. w obecności całej społeczności Liceum Ogólnokształcącego odbyła się prezentacja projektu „W drodze do Europy – rozwój kompetencji językowych i europejskiej sieci kontaktów”, realizowanego w szkole w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+ w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2018 r.
Spotkanie to miało na celu zapoznanie uczniów i nauczycieli z celami projektu i harmonogramem już obytych i zaplanowanych mobilności oraz pierwszymi efektami działań realizowanych przez nauczycieli. Cała społeczność miała okazję obejrzeć prezentację w języku angielskim pt. ‘My 3D Homeland’ - „Ojczyzna na trzech płaszczyznach” (http://prezi.com/vhqte8-clnvn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy) w nowoczesnej aplikacji Prezi. Prezentacja ta powstała jako wynik konkursu zorganizowanego w poprzednim roku szkolnym w ramach przedmiotu wiedza o kulturze przez p. Mirosława Czarnika dla uczniów klas pierwszych oraz efekt współpracy uczniów i nauczycieli realizujących projekt – p. Tomasza Jakubasza, Kariny Zając i Beaty Wójcik. Uczniowie – autorzy zwycięskich prezentacji otrzymali dyplomy i drobne nagrody przywiezione przez nauczycieli odbywających mobilności w Anglii i Szkocji.
Następnie odbyły się lekcje otwarte z języka angielskiego przeprowadzone dla klas realizujących ten przedmiot w zakresie rozszerzonym przez nauczycielki, które w sierpniu odbyły w ramach projektu szkolenia metodyczne w Londynie i Oxfordzie – p. Karinę Zając i Beatę Wójcik, przy znaczącym wsparciu organizacyjnym i technicznym p. Doroty Skury, również uczestniczącej w projekcie i zmotywowanej odbytym w Edynburgu szkoleniem językowym.

W lekcjach wykorzystano materiały autentyczne przywiezione z Anglii i Szkocji oraz zastosowano pomysły, metody i techniki poznane w ramach zagranicznych mobilności i odbytych tam szkoleń.
P. Karina Zając przeprowadziła lekcję pt. „Podróże małe i duże…” – ‘Travel Broadens the Mind’, w której uczestnicy poznali historię i serię anegdot i ciekawostek oraz nauczyli się korzystać z londyńskiego metra. W lekcji oprócz wsparcia technologii komputerowej i pięknych zdjęć nie zabrakło też ulubionych przez p. Karinę recytacji Agaty Froń i piosenki w wykonaniu klasy 3E.
W czasie drugiej lekcji uczennica klasy 2C Gabriela Sasa wprowadziła uczniów w „Świat bez granic” – ‘World Without Boarders’ piosenką Johna Lennona pt. Imagine. Następnie uczniowie wzięli udział w drużynowej grze na platformie Kahoot, w której mieli okazję sprawdzić i poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego i krajów anglojęzycznych oraz wiedzę ogólną za pomocą quizu opracowanego przez p. Beatę Wójcik w oparciu o doświadczenia z Oxfordu.

Celem lekcji otwartych, odbytych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków oraz wynikających z harmonogramu działań projektu Erasmus+, było kształtowanie postawy otwartości na inne kultury, rozwijanie umiejętności i zainteresowań językowych uczniów oraz dzielenie się doświadczeniami i wiedzą zdobytą przez nauczycieli w czasie mobilności.
Dobra atmosfera i entuzjazm towarzyszące wydarzeniu dają przekonanie, że warto oraz zachęcają do  planowania kolejnych działań promujących projekt i adresowania ich do kolejnych odbiorców.
Do następnego razu! Watch this space!

Opracowanie:
Beata Wójcik
16.10.2017