Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Koncert charytatywny

W dniu 30 grudnia br. o godzinie 17.00 w sali widowiskowej DK "Sokół" po raz kolejny odbędzie się zorganizowany przez społeczność szkolną Liceum Ogólnokształcącego koncert charytatywny pod hasłem "Obudź w sobie Anioła". Dochód z koncertu i imprez towarzyszących zostanie przeznaczony na leczenie następujących dzieci z terenu powiatu: Jakuba Kręcidły z Niebylca, Mai Kulik z Dobrzechowa, Krystiana Obucha z Konieczkowej, posłuży także częściowemu sfinansowaniu zajęć rehabilitacyjnych dzieci niewidomych i niedowidzących z gminy Strzyżów.
Organizatorzy są przekonani, iż zaangażowanie się jak największej liczby osób w organizowaną akcję będzie najpiękniejszym wyrazem solidarności z cierpiącymi dziećmi i ich rodzicami, którzy wierzą, że istnieją ludzie - Anioły, mogący nieść pomoc i ulgę w cierpieniu.
M. Czarnik
26.12.2010