Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Szanowni Państwo, informujemy, że od obecnego roku szkolnego Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie nie organizuje ubezpieczenia grupowego NNW uczniów. Zwracamy uwagę, iż w Polsce nie istnieje żaden obowiązek ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy innych ryzyk nałożony przez prawo na rodziców bądź placówki edukacyjne. Jedynie przy organizacji wycieczki lub imprezy zagranicznej szkoła ma obowiązek ubezpieczyć uczestników od następstw nieszczęśliwych przypadków i kosztów leczenia (par. 7a ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8.11.2001 r., Dz.U.2001.135.1516 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki). W związku z tym, to rodzice mogą indywidualnie zawrzeć umowę ubezpieczenia ucznia z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym.

Numery poprzednich polis:
1.09.2022 - 31.08.2023 - PWC195960 Inter Risk
1.09.2021 - 31.08.2022 - PWC079846 Inter Risk
1.09.2020 - 31.08.2021 - 1043548926 - PZU


UWAGA!
Ubezpieczenie NNW uczniów nie jest obowiązkowe. Ubezpieczeniem objęciu są wyłącznie uczniowie, którzy opłacili składkę ubezpieczeniową