Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Informujemy, że dzieci i młodzież naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczone są w firmie:
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
NUMER AKTUALNEJ POLISY PWC195960

Składka ubezpieczeniowa: 45 zł

Zgłaszanie szkód:
1. Drogą elektroniczną na stronie ubezpieczyciela:
ZGŁOŚ SZKODĘ

2. Za pomocą infolinii: 22 469 69 69

Informacje i warunki ubezpieczenia:
Czytaj

Numery poprzednich polis:
1.09.2021 - 31.08.2022 - PWC079846
1.09.2020 - 31.08.2021 - 1043548926 - PZU
PZU Spółka Akcyjna
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
al. Jana Pawła II, 24
00-133 Warszawa
KRS 000009831, NIP 526-025-10-49,
www.pzu.pl
1.09.2019 - 31.08.2020 - 1043548926 - PZU
1.09.2018 - 31.08.2019 - EDU-A/P 056793 - Inter Risk
1.09.2017 - 31.08.2018 - A-A 299298 - Inter Risk
1.09.2016 - 31.08.2017 - A-A 271976 - Inter Risk
1.09.2015 - 31.08.2016 - A-A 248684 - Inter Risk
1.09.2014 - 31.08.2015 - A-A 219185 - Inter Risk


UWAGA!
Ubezpieczenie NNW uczniów nie jest obowiązkowe. Ubezpieczeniem objęciu są wyłącznie uczniowie, którzy opłacili składkę ubezpieczeniową