Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w StrzyżowieHarmonogram zajęć przygotowawczych - I grupa uczniów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w mobilności

Formularz rekrutacyjny

Karta zgłoszenia ucznia

Karta pracy wolontaryjnej/działalności na rzecz Szkoły i środowiskaWyniki rekrutacji pierwszej grupy uczestników Przedsięwzięcia pn. „Przedsiębiorca w wymiarze europejskim - rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, wielojęzyczności, wielokulturowości i narzędzi TIK na poziomie ponadnarodowym” realizowanego w ramach Projektu Ponadnarodowej mobilności uczniów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)


Lista rankingowa

Lista rezerwowaWyniki rekrutacji drugiej grupy uczestników Przedsięwzięcia pn. „Przedsiębiorca w wymiarze europejskim - rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, wielojęzyczności, wielokulturowości i narzędzi TIK na poziomie ponadnarodowym” realizowanego w ramach Projektu Ponadnarodowej mobilności uczniów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)


Lista rankingowa

Lista rezerwowa